| polski | english OPIS KONKURSU:
Termin: 2-24 października 2005

Konkurs był poprzedzony Eliminacjami, odbywającymi się w okresie 23 – 29 września 2005,
równolegle w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina oraz w Pałacu Kultury i Nauki.
Właściwy Konkurs odbył się w dniach 2 – 24 października 2005 w Filharmonii Narodowej.

W Eliminacjach uczestniczyło 257 pianistów z 35 krajów (w tym 47 reprezentujących Polskę).
Do udziału w Konkursie Jury zakwalifikowało 80 osób z 19 krajów (w tym 20 reprezentujących Polskę).

Jury Eliminacji liczyło 20 członków (wszyscy z Polski). W pracach Jury Konkursu uczestniczyło 19 osób
(w tym 8 Jurorów z Polski). System kwalifikacji do Konkursu opierał się na
punktacji poszczególnych występów w skali 1 – 100 punktów.
Na zakończenie Eliminacji Jurorzy otrzymali anonimowy wykaz średnich punktowych uczestników,
uszeregowanych wg wielkości średniej. Pierwszych 80 uczestników zostało zakwalifikowanych,
a ich nazwiska ogłoszone w układzie alfabetycznym. Jurorzy nie głosowali na swoich uczniów.
Do obliczenia średniej finalnej zastosowano korekty ocen odbiegających od pierwszej średniej
o 10 lub więcej punktów, wg algorytmu określonego w Regulaminie Jury Eliminacji.

System ocen w Konkursie opierał się na głosach TAK lub NIE, wyrażających opinię Jurorów o kwalifikacji
uczestnika do kolejnego etapu. Jurorzy oceniali kolejne występy również przy pomocy ilości punktów
w skali od 1 do 100. Åšrednią ilość punktów obliczano z zastosowaniem korekty jak w Eliminacjach,
z marginesem odpowiednio 10, 7, 5 i 1 dla Etapu 1 i 2 oraz dwóch kolejnych rozstrzygnięć Finału
(w pierwszym określono grono sześciu laureatów, w drugim zaś Jurorzy proponowali ich miejsca
punktując w skali 6 – 1, np. 4 punkty – czwarte miejsce).
W drugim rozstrzygnięciu finałowym nie stosowano głosów TAK – NIE.

Podczas obrad Jurorzy podejmowali decyzje w drodze jawnego głosowania, nie znając nazwisk pianistów,
na podstawie ilości głosów TAK; jedynie w razie wątpliwości na granicy kwalifikacji ujawniano średnią punktację.

Nagroda I


Rafał Blechacz
(Polska)
-----------------
Nagroda II


NIE
Przyznano
Nagroda IIIDong Hyek Lim
(Korea Płd.)
Nagroda IIIDong Min Lim
(Korea Płd.)
Nagroda IV


Takashi Yamamoto
(Japonia)
Nagroda IV


Shohei Sekimoto
(Japonia)
-----------------
Nagroda V


Nie przyznano
Nagroda VI


Ka Ling
Colleen Lee

(Chiny)
(Hong-Kong)