| polski | english OPIS KONKURSU:
Termin: 04 - 22 października 2000 rok.

Udział wzięło 94 pianistów z 25 krajów krajów.
System kwalifikacji różnił się w sposób zasadniczy od regulaminów poprzednich konkursów.
Ocena gry uczestników Konkursu opierała się na dwóch systemach.

S y s t e m A
polegał na postawieniu przy każdym nazwisku z listy uczestników oceny w formie "tak" lub "nie".
Po każdym z trzech pierwszych etapów system ten kwalifikował (bądź nie)
do przejścia do kolejnego etapu; był też podstawą przyznawania nagród specjalnych.

S y s t e m B
polegał na punktacji:po I, II i III etapie w skali od 1 do100,
jako system wspomagający po finale w skali od 1 do 12 punktów,
jako system stosowany przy przyznawaniu nagród regulaminowych.
Po zakończeniu przesłuchań danego etapu i dokonaniu obliczeń Jurorzy
otrzymywali wyniki przesłuchań w formie wykazu liczb głosów "tak",
uszeregowanych od liczby najwyższej do najniższej, jednakże bez średnich
arytmetycznych ocen punktowych. Jury decydowało drogą jawnego głosowania,
przy której pozycji zamknąć wykaz głosów "tak" kwalifikujących do przejścia
do kolejnego etapu. W przypadku niemożności wyłonienia pełnej grupy kandydatów
do kolejnych etapów systemem A wykorzystywano system B, dopuszczając
kolejnych najwyżej punktowanych uczestników.
Liczbę dopuszczonych do kolejnych etapów określał regulamin Konkursu. 
Nagroda I


Yundi Li
(Chiny)
      
Nagroda II


Ingrid Fliter
(Argentyna)
 
 
Nagroda IIIAlexander Kobrin
(Rosja)
Nagroda IVSa Chen
(Chiny)
 
 
 
Nagroda V


Alberto Nose
(Włochy)
Nagroda VI


Mika Sato
(Japonia)


NAGRODY:
Nagroda ex aequo Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Miasta Stołecznego Warszawy
za najlepsze wykonanie poloneza:
 Sa Chen (Chiny), Yundi Li (Chiny)

Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków - nie przyznano
Nagroda Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu - nie przyznano

WYRÓÅ»NIENIA:
Ning An (Stany Zjednoczone), Etsuko Hirose (Francja), Valentina Igoshina (Rosja),
Radosław Sobczak (Polska), Nicolas Stavy (Francja), Mihaela Ursuleasa (Rumunia).