| polski | english 

   

OPIS KONKURSU:
Termin: 01-20 października 1985 r.

Udział wzięło 124 pianistów z 32 krajów.
Punktacja, jej obliczanie i ustalanie listy dopuszczonych do następnego
etapu były takie same jak w IX i X Konkursie.
Wyniki II etapu ustalało się na podstawie sumy średnich arytmetycznych ocen
uzyskanych przez uczestników w I II etapie, zaś wyniki III etapu na podstawie
sumy średnich arytmetycznych ocen uzyskanych w I, II, i III etapie, zaś wyniki finału
na podstawie sumy średnich arytmetycznych ocen uzyskanych w I, II, III etapie oraz finale. 
Nagroda I


Stanislav Bunin
(ZSRR)
           
Nagroda II


Marc Laforêt
(Francja)
    
 
    
 
 
Nagroda IIIKrzysztof Jabłoński
(Polska)
 
Nagroda IVMichie Koyama
(Japonia)
    
 
    
 
 
Nagroda V


Jean-Marc Luisada
(Francja)
 
Nagroda VI


Tatyana Pikayzen
(ZSRR)

NAGRODY:
Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków - Marc Laforet
Nagroda Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza - Stanislav Bunin
Nagroda Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu - Stanislav Bunin.

WYRÓÅ»NIENIA:
Francois Killian (Francja), Ivari Ilya (ZSRR), Ludmil Angelov, Kayo Miki (Japonia)