| polski | english 

  

OPIS KONKURSU:
Termin: 02 - 19 października 1980 r.

Udział wzięło 149 pianistów z 37 krajów.
Jury oceniało sztukę interpretacyjną każdego z uczestników przy pomocy punktów od 1 do 25.
Ocenę średnią arytmetyczną obliczano w taki sam sposób jak w poprzednim konkursie,
analogicznie ustalano również listę osób zakwalifikowanych do następnego etapu.
Wyniki II etapu ustalało się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych tylko w tym etapie.
Wyniki III etapu ustalało się na podstawie sumy średnich arytmetycznych ocen uzyskanych w II i III etapie.
Po zakończeniu finału Dyrektor Konkursu przedstawiał jury sumy średnich arytmetycznych
ocen uzyskanych przez uczestników finału we wszystkich etapach i finale, po czym podejmowano
decyzję w sprawie rozdziału nagród. Dla zdobycia I nagrody konieczne było uzyskanie
przez uczestnika minimum 66 punktów. Poczynając od tego konkursu oddzielnie punktowano
nie tylko wykonanie poloneza, i mazurków, lecz także interpretację koncertu w finale,
za którą również przyznawano nagrodę specjalną. 
Nagroda I


Dang Thai Son
(Wietnam)
     
Nagroda II


Tatyana Shebanova
(ZSRR)
    
 
    
 
 
Nagroda IIIArutyun Papazyan
(ZSRR)
 
Nagroda IVnie przyznano
(---)
    
 
    
 
 
Nagroda V
(ex aequo)

Akiko Ebi
(Japonia)
 
Nagroda V
(ex aequo)

Ewa Pobłocka
(Polska)
    
 
    
 
 
Nagroda VI
(ex aequo)

Eric Berchot
(Francja)
 
Nagroda VI
(ex aequo)

Irina Pietrova
(ZSRR)

NAGRODY:
Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków: 
Dang Thai Son i Ewa Połocka.

Nagroda Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza:
 Dang Thai Son i Tatyana Shebanova.

Nagroda Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu:
Dang Thai Son i Tatyana Shebanova.
 

WYRÓÅ»NIENIA:
Alexander Lonquich (RFN), Hung-Kuan Chen (Tajwan), Kevin Kenner (USA),
Angela Hewitt (Kanada), Bernard D'Ascoli (Francja), William Wolfram (USA),
Dan Atanasiu (Rumunia), Ivo Pogorelic (Jugosławia)