| polski | english OPIS KONKURSU:
Termin: 07 - 28 października 1975

Udział wzięło 84 pianistów z 22 krajów.
Jury oceniało sztukę interpretacyjną każdego z uczestników przy pomocy punktów od 1 do 25.
Ocenę średnią arytmetyczną uzyskano dzieląc sumę wszystkich ocen uczestnika przez liczbę głosujących.
Wyniki II etapu uzyskiwano na podstawie sumy średnich arytmetycznych
ocen uzyskanych przez uczestników w I i II etapie,
zaś wyniki III etapu na podstawie średnich uzyskanych w I, II i III etapie.
Po zakończeniu przesłuchań i dokonaniu obliczeń Dyrektor Konkursu
podawał do wiadomości jury wyniki przesłuchań I etapu w formie wykazu
średnich arytmetycznych ocen, uszeregowanych od najwyższej do najniższej,
jednak bez nazwisk uczestników. Po ustaleniu przez jury liczby uczestników
dopuszczonych do II etapu, Dyrektor Konkursu podawał listę uczestników
w porządku alfabetycznym. Podobna procedura następowała po II i III etapie.
Po zakończeniu finału Dyrektor Konkursu przedstawiał jury sumy średnich
arytmetycznych ocen uzyskanych przez uczestników finału we wszystkich
etapach i finale, po czym podejmowano decyzję w sprawie rozdziału nagród.

   
Nagroda I


Krystian Zimerman

(Polska)
             
Nagroda II


Dina Joffe
(ZSRR)
    
 
    
 
   
Nagroda IIITatyana Fedkina
(ZSRR)
   
Nagroda IVPavel Gililov
(ZSRR)
    
 
    
 
   
Nagroda V


Dean Kramer
(USA)
   
Nagroda VI


Diana Kacso
(Brazylia)

Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków - Krystian Zimerman

Nagroda Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza - Krystian Zimerman

WYRÓÅ»NIENIA:
Elżbieta Tarnawska (Polska), Wiktor Wasilyew (ZSRR), John Hendrickson (Kanada),
Katarzyna Popowa-Zydroń (Polska), Neal Larrabee (USA), Alexander Urvalov (ZSRR),
Wiliam Wolfram (USA), Dan Atanasiu (Rumunia)