| polski | english 


OPIS KONKURSU:
Termin: 15 września - 15 października 1949 roku.

Udział wzięło 54 pianistów z 14 krajów.
Jury oceniało grę uczestników Konkursu stosując punktację od 1 do 25.
Przejście z jednego etapu Konkursu do następnego odbywało się na podstawie
minimum 18 punktów, uzyskanych przez uczestników.
O ostatecznej kolejności laureatów decydowała suma ocen II i III etapu.


 
Nagroda I
(ex aequo)Bella Davidovich
(ZSRR)
           
Nagroda I
(ex aequo)

 
Halina
Czerny-Stefańska
(Polska)
    
 
    
 
 
Nagroda II
Barbara
Hesse-Bukowska
(Polska)
 
Nagroda III
Waldemar Maciszewski
(Polska)
    
 
    
 
 
Nagroda IV
Georgi Muravlov
(ZSRR)
 
Nagroda V
Władysław Kędra
(Polska)
   
 
   
 
 
Nagroda VIRyszard Bakst
(Polska)
   
 

  Nagroda VII Evgeni Malinin (ZSRR)
  Nagroda VIII Zbigniew Szymonowicz (Polska)
  Nagroda IX Tamara Guseva (ZSRR)
  Nagroda X Wictor Mershanov (ZSRR)
  Nagroda XI Regina Smendzianka (Polska)
  Nagroda XII Tadeusz Å»mudziński (Polska)

Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków - Halina Czerny-Stefańska