| polski | english OPIS KONKURSU:
Termin: 21 lutego - 12 marca 1937 roku.

Udział wzięło 79 pianistów z 21 krajów.
W I etapie jurorzy oceniali występy w skali do 30 punktów.
20 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów występowało powtórnie,
w dwóch ostatnich dniach Konkursu, wykonując jeden z dwóch koncertów fortepianowych;
występ ten był punktowany w skali do 20 punktów.
Łączna suma punktacji z pierwszego i z drugiego etapu rozstrzygała o wysokości nagrody.Nagroda I
Jakov Zak
(ZSRR)
Nagroda II
Roza Tamarkina
(ZSRR)
Nagroda III
Witold Małcużyński
(Polska)
Nagroda IV
Lance Dossor
(Wlk.Brytania)
Nagroda V
Agi Jambor
(Węgry)
Nagroda VI
Edith Axenfeld
(Niemcy)
Nagroda VII
Monique de
la Bruchollerie
(Francja)
Nagroda VIII
Jan Ekier
(Polska)
Nagroda IX Tatyana Goldfarb (ZSRR)
Nagroda X Olga Iliwicka (Polska)
Nagroda XI Pierre Maillard-Verger (Francja)
Nagroda XII Lelia Gousseau (Francja)
Nagroda XIII Halina Kalmanowicz (Polska)


Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków- Jakov Zak