| polski | english OPIS KONKURSU:
Termin: 06-23 marca 1932 roku.

Wystąpiło 89 pianistów z 18 krajów.
Dwie osoby nie zadeklarowały przynależności państwowej.
Obowiązywała skala ocen do 15 punktów. Ośmiu uczestników,
którzy otrzymali największą liczbę punktów zostało dopuszczonych
do wykonania koncertów z orkiestrą. Po wykonaniu koncertów następowała
ponowna ocena wykonania w punktach, których suma dodawana była
do punktów otrzymanych po występach solowych.
Przyznanie nagród następowało w kolejności otrzymanych punktów.
W przypadku równej liczby punktów, kolejność nagród rozstrzygana
była w drodze losowania, przy czym uczestnicy losowali osobiście. 
Nagroda I
Alexandre Uninsky
(ZSRR)
           
Nagroda II                            
Imre Ungar
(Węgry)
    
 
    
 
 
 Nagroda III
Bolesław Kon
(Polska)
   
 Nagroda IV
Abram Lufer
(ZSRR)
    
 
    
 
   
 Nagroda V
Lajos (Louis) Kentner
(Węgry)
   
 Nagroda VI
Leonid Sagalov
(ZSRR)
   
 
   
 
  Nagroda VII Leon Boruński (Polska)
  Nagroda VIII Teodor Gutman (ZSRR)
  Nagroda IX Gyula Karolyi (Węgry)
  Nagroda X Kurt Engel (Austria)
  Nagroda XI Emanuel Grossman (ZSRR)
  Nagroda XII Josef Wagner (Niemcy)
  Nagroda XIII Maryla Jonasówna (Polska)
  Nagroda XIV Lily Herz (Węgry)
  Nagroda XV Suzanne de Mayere (Belgia)
       
Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie Mazurków - Aleksandre Uninsky