| polski | english 


Zezwala sie na używanie, kopiowanie oraz wykorzystanie materiałów
znajdujących sie w serwisie internetowym Konkursu im. F.Chopina,
z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Zezwolenie nie dotyczy
elementów zastrzeżonych oraz elementów składowych graficznych
serwisu, które nie mogą być też modyfikowane w jakikolwiek sposób.


Narodowy Instytut Fryderyka Chopina