| polski | english 


Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina
(materiał archiwalny)

konkurs 15


System kwalifikacji i listy laureatów z lat 1927 - 2000

Regulamin Konkursów Chopinowskich przewiduje określoną liczbę nagród głównych oraz nagrodę specjalną Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. W 1960 roku ustanowiono i wprowadzono na stałe do Regulaminu Konkursu nagrodę specjalną Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, za najlepsze wykonanie poloneza, a w 1980 nagrodę specjalną Filharmonii Narodowej w Warszawie za najlepsze wykonanie koncertu. Wykonania utworów, za które przyznawano nagrody specjalne, były kwalifikowane oddzielnie, poza ogólną punktacją.