| polski | english 

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina


Warszawa 


  

Konkurs jest członkiem-założycielem
Åšwiatowej Federacji Międzynarodowych
Konkursów Muzycznych z siedzibą w Genewie.


Konkurs jest członkiem Fundacji 
Alink - Argerich od 2004 r.